• E-Posta info@pmcproje.com
  • Telefon 0312 473 75 34
  • Gsm & Whatsapp 0543 760 46 35
KOSGEB,AR-GE,ÜR-GE

KOSGEB AR-GE ÜR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

BLOG / 2021-02-25

KOSGEB, 31.01.2021 tarihinden itibaren Ar-Ge programı başvurularını, yeni destek programı olan "AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı" üzerinden kabul edilmektedir.

Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri;

a) Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b) Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin

sağlanmasıdır.

Verilen destek tutarları ve oranları şu şekildedir;

Gider Adı

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

Nitelikli Personel Gideri Desteği

200.000 TL

0

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

Geri Ödemesiz (hibe)

150.000 TL

     %75

Geri Ödemeli (faizsiz kredi)

300.000 TL

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

100.000 TL

Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği

100.000 TL

Proje Danışmanlık Desteği

20.000 TL

Proje Tanıtım Desteği

10.0900 TL

Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği

20.000 TL

Eğitim Desteği

20.000 TL

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilmektedir.

Ür-Ge desteğinden faydalanmak için;

Bu kapsamda;
a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
ç) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
d) Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
e) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
g) Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
ğ) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı proje süreleri en az 8 ay en fazla 24 ay olabilmektedir.

Ar-Ge projesi KOSGEB tarafından destek almaya hak kazanan firmalar, proje süresince 5746 sayılı Ar-Ge kanunu kapsamında vergi teşviklerinden ve SGK teşviklerinden faydalanabilmektedir.

Projenizin yazım aşamasından kapanışa kadar olan bütün süreçlerde yanınızdayız. Bu ve bunun gibi destekler hakkında detaylı bilgi almak, projenizi birlikte hazırlamak için bize ulaşabilirsiniz.

İş-Kur Kobimatik Whatsapp İletişim Hattı